15. sraz eSports.cz, Meziříčko 2017 - #esraz2017

V roce 2017 se sraz uskuteční v termínu od pátku 30. června do neděle 2. července. Na místo srazu prosím přijeďte v pátek 30. června nejpozději v 18 hodin, lépe ale dříve. Nejdříve však po obědě. Děkujeme za pochopení.

Sraz pořádáme proto, abychom se vzájemně poznali, sdíleli spolu zkušenosti a zážitky a zároveň abychom vás motivovali do další práce. V eSports.cz se většinou potkáváme pouze on-line a sraz je tedy ideální příležitostí, jak se osobně poznat nejen s ostatními spolupracovníky, ale i se zaměstnanci a vedením společnosti.

Program srazu bude podobný jako v minulých letech. Seznámíme vás s novinkami ve firmě, představíme aktivity, kterým se můžete v rámci eSports věnovat, poměříme síly v různých sportech (fotbal, ping-pong, ping-vol, volejbal a další dle zájmu) a vyhlásíme také Zlaté Gregory, tedy nejlepší redaktory a redakce uplynulé sezóny. I letos chystíme nějaké workshopy či přednášky, které by vám měly pomoci v dalším rozvoji.

Moc si přejeme, abyste na sraz přijeli. Všichni vy, kteří se jakkoliv podílíte na projektech eSports.cz, tedy především na správě klubových webů a Onlajnů.com. Téměř povinný je pak sraz pro nováčky, se kterými bychom se rádi seznámili. Jako tradičně máte pobyt včetně stravy od páteční večeře do nedělní snídaně zdarma.

Jedinou cestou, jak se na sraz přihlásit (případně se odhlásit), je vyplnění registračního formuláře. Deadline pro přihlašování/odhlašování je neděle 25. června ve 20:00. Po tomto termínu už budeme přihlášky a odhlášky řešit individuálně, ale vzhledem k tomu, že se musí objednat jídlo, pití atd., potřebujeme znát co nejpřesněji počet účastníků aspoň takto pár dní dopředu.

Dotazy posílejte na sraz@esports.cz.

Pokud se někdo zúčastníte jen části srazu, specifikujte prosím přesné časy příjezdu/odjezdu v registračním formuláři.

Děkujeme a moc se na vás těšíme!